Hva kan jeg bygge uten søknad?

Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge av tilbygg og påbygg ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

KORT FORTALT

Du trenger ikke å søke
Tilbygg inntil 15 m² bruksareal (BRA)/bebygd areal (BYA)
Dette kan du søke selv
Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan I tillegg ha kjeller.
Dette må du søke med hjelp av fagfolk
Alle påbygg samt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².

 Før du søker, se her

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Du trenger ikke å søke

 • Tilbygg inntil 15 m2 bruksareal (BRA)/bebygd areal (BYA)

Viktige forutsetninger:

 • Tilbygget må være understøttet, ha eget bæresystem og settes opp inntil eksisterende bygg.
 • Tilbygg til bolig kan for eksempel inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter og utnyttelsesgrad for eiendommen må overholdes.
 • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven (planformål, plankart eller planbestemmelser) eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.
 • Tiltaket må ikke plasseres i strid med byggrense mot vei, bane eller annen byggegrense fastsatt i planen.
 • Tiltaket må ikke plasseres i konflikt med eller vanskeliggjøre adkomsten til private eller offentlige ledninger.
 • Unntaket omfatter ikke andre utvidelser som påbygging (utvidelser som ikke har eget bæresystem, men blir bygd på tak eller hengende på en vegg) eller underbygging (kjeller).

Nærmere om unntaket fremkommer av SAK10 § 4-1 b).

Dette kan du søke selv

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan I tillegg ha kjeller.

Viktige forutsetninger

 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
 • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

 • Alle påbygg (for eksempel balkong, takterrasse, ark/takopplett)
 • Tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².
dsc 0094 - Tilbygg eller påbygg? Follo Bad AS