Vannskade og forsikring

Har du fått vannlekkasje fra taket, vann i kjelleren eller fuktskader på parketten? Husforsikringen og Innboforsikringen dekker mye av dette, men det er ikke alltid vi dekker alt. 

Vedlikeholdsansvar

Du kan miste hele eller deler av erstatningen hvis huset eller hytta ikke blir vedlikeholdt. Forsikringen din skal dekke det som skjer plutselig og tilfeldig. Hvis for eksempel taket ditt sakte, men sikkert blir ødelagt fordi du ikke vedlikeholder det, er det en skade som skjer over tid. Da dekkes den heller ikke av forsikringen.
Les mer om vedlikeholdsansvar.

Så når får jeg erstatning?
Både hus-/hytteforsikringen og innboforsikringen kan komme til nytte selv når huset eller hytta ikke er godt nok vedlikeholdt. Se eksempler på dette nedenfor.