Lekkasje i tak, hva dekkes av forsikringen?

Hos Sparebank1 skriver de følgende :

Lekkasje i tak

Hvis det lekker fra taket ditt fordi du ikke har vedlikeholdt det godt nok, dekkes ikke dette av husforsikringen.

Har du Topp husforsikring får du likevel erstatning for såkalte følgeskader etter lekkasje fra taket. For eksempel hvis vannet ødelegger parketten eller andre ting.

Forsikringsselskapene behandler nemlig lekkasjen og den ødelagte parketten som to ulike skader: Taket er den egentlige skaden, mens parketten er en såkalt følgeskade. Parketten ble med andre ord ødelagt fordi taket ble ødelagt først, og det er derfor du får erstatning for følgeskaden.

NB! Følgeskader dekkes ikke av Standard husforsikring når lekkasjen skyldes manglende vedlikehold.

Hvis derimot et tre plutselig faller ned på taket, eller det blir ødelagt av en flyvende trampoline under en storm, da hjelper forsikringen deg uansett. Topp og Standard husforsikring dekker i så fall både selve skaden på taket og følgeskadene.

Er taket ditt mindre enn 5 år?
Hvis det lekker kan du være dekket av garantien på taket, men du må du klage til de som leverte taket. Du kan ha krav på erstatning både for taket og for følgeskadene.