Dekker forsikring drenering og vanninntrengning?

Liten eller ingen drenering rundt huset, eller tette dreneringsrør kan forårsake vanninntrengning og vannskader på bygningen. Husforsikringen dekker normalt ikke skader som oppstår over tid, med bakgrunn i manglende vedlikehold av dreneringen. Innboforsikringen kan dekke deg for følgesskader dersom tingene dine har blitt ødelagt.

Har du fått skader (samt følgeskader) på huset som følge av eksempelvis naturskader eller utvendig rørbrudd vil du normalt være dekket av husforsikringen.